Stock Market Overview as at Mon Dec 11, 2017

Filter by typing here:

NoCompany
Name
Mon's % ChangeMon's
Change
Mon's
Close
Mon's RangeMon's % LowMon's % HighMon's VolumeValueWTD % ChangeMTD % ChangeYTD % Change
1AGL 0.00 TT$20.54 %%
2AHL -0.33%-0.05 TT$15.00 %%
3AMBL 0.00 TT$40.00 %%
4AMCL 0.00 TT$63.02 %%
5BBLF 0.0000 US$8.1000 %%
6BER 0.00 TT$4.05 %%
7CALYP 0.00 TT$21.40 %%
8CIF 1.12%+0.23 TT$20.74 %%
9CPFD 0.00 TT$0.67 %%
10CPFV 0.00 TT$1.70 %%
11FCI 0.00 TT$9.30 %%
12FIRST 0.00 TT$32.01 %%
13GHL 4.53%+0.78 TT$18.00 %%
14GKC 0.00 TT$2.96 %%
15GML 0.00 TT$17.98 %%
16GMLP 0.00 TT$65.04 %%
17JMMBGL -1.69%-0.03 TT$1.75 %%
18LJWA 0.00 TT$0.22 %%
19LJWB 0.00 TT$0.70 %%
20LJWP 0.00 TT$3.30 %%
21MASSY 0.00 TT$49.00 %%
22MOV 0.00 TT$14.49 %%
23NCBFG 1.99%+0.12 TT$6.15 %%
24NEL 0.00 TT$9.75 %%
25NFM 0.00 TT$1.90 %%
26NGL -0.73%-0.19 TT$25.93 %%
27OCM 0.00 TT$14.00 %%
28PHL 0.00 TT$10.70 %%
29PLD 0.00 TT$3.89 %%
30PLD 0.00 TT$3.89 %%
31PPMF 0.00 TT$3.05 %%
32RFHL 0.12%+0.12 TT$100.62 %%
33RML 0.00 TT$11.00 %%
34SBTT 0.00 TT$61.00 %%
35SFC 0.00 TT$7.95 %%
36SFCP 0.0000 US$1.1000 %%
37SIJL 0.00 TT$2.29 %%
38TCL 0.00 TT$3.95 %%
39UCL 0.00 TT$34.01 %%
40WCO -4.64%-5.24 TT$107.75 %%