Stock Market Overview as at Mon Aug 19, 2019

Filter by typing here:

No Company
Name
Mon's % ChangeMon's
Change
Mon's
Close
Mon's Range Mon's % Low Mon's % High Mon's Volume Value WTD % ChangeMTD % Change YTD % Change
1AGL 0.00 TT$23.88 % %
2AHL 0.00 TT$15.79 % %
3AMBL 0.00 TT$36.00 % %
4AMCL 0.00 TT$55.20 % %
5BER 0.00 TT$4.25 % %
6CALYP 0.00 TT$14.25 % %
7CIF -0.21% -0.05 TT$24.10 % %
8CINE1 0.0000 US$8.4000 % %
9CPFD 0.00 TT$0.67 % %
10CPFV 0.00 TT$1.70 % %
11FCI 0.00 TT$8.35 % %
12FIRST 0.00 TT$40.01 % %
13GHL 0.00 TT$18.00 % %
14GKC 1.97% +0.07 TT$3.62 % %
15GML 0.00 TT$9.50 % %
16GMLP 0.00 TT$66.00 % %
17JMMBGL 0.00 TT$2.20 % %
18LJWA 0.00 TT$0.20 % %
19LJWB 0.00 TT$1.00 % %
20LJWP 0.00 TT$3.30 % %
21MASSY 0.00 TT$54.95 % %
22MOV 0.00 TT$12.00 % %
23MPCCEL 0.0000 US$1.0000 % %
24NCBFG -1.56% -0.16 TT$10.10 % %
25NEL 0.00 TT$6.15 % %
26NFM 0.00 TT$1.67 % %
27NGL 0.00 TT$26.01 % %
28OCM 0.00 TT$10.10 % %
29PHL 0.00 TT$9.00 % %
30PLD 0.00 TT$3.75 % %
31PPMF 0.00 TT$3.05 % %
32RFHL -0.01% -0.01 TT$121.32 % %
33SBTT 0.00 TT$59.50 % %
34SFC -0.96% -0.10 TT$10.35 % %
35TCL 0.00 TT$2.35 % %
36UCL 0.00 TT$24.98 % %
37WCO 0.00 TT$110.00 % %