Stock Market Overview as at Wed Sep 18, 2019

Filter by typing here:

No Company
Name
Wed's % ChangeWed's
Change
Wed's
Close
Wed's Range Wed's % Low Wed's % High Wed's Volume Value WTD % ChangeMTD % Change YTD % Change
1AGL 0.00 TT$24.00 % %
2AHL -0.31% -0.05 TT$16.00 % %
3AMBL 0.00 TT$36.00 % %
4AMCL 0.00 TT$55.00 % %
5BER 0.00 TT$4.25 % %
6CALYP 0.00 TT$15.50 % %
7CIF -0.12% -0.03 TT$24.14 % %
8CINE1 0.0000 US$8.0000 % %
9CPFD 0.00 TT$0.67 % %
10CPFV 0.00 TT$1.70 % %
11FCI 8.82% +0.75 TT$9.25 % %
12FIRST 0.00 TT$40.15 % %
13GHL 0.00 TT$18.10 % %
14GKC 0.00 TT$3.26 % %
15GML 0.00 TT$9.00 % %
16GMLP 0.00 TT$66.00 % %
17JMMBGL -1.78% -0.04 TT$2.21 % %
18LJWA 0.00 TT$0.20 % %
19LJWB 0.00 TT$1.00 % %
20LJWP 0.00 TT$3.30 % %
21MASSY -0.50% -0.27 TT$54.16 % %
22MOV 0.00 TT$12.00 % %
23MPCCEL 0.0000 US$1.0000 % %
24NCBFG 1.45% +0.15 TT$10.50 % %
25NEL 0.00 TT$5.98 % %
26NFM -1.19% -0.02 TT$1.66 % %
27NGL 1.76% +0.45 TT$25.97 % %
28OCM 0.00 TT$10.00 % %
29PHL 0.00 TT$8.10 % %
30PLD 0.00 TT$3.72 % %
31PPMF 0.00 TT$3.05 % %
32RFHL 0.00 TT$121.81 % %
33SBTT 0.00 TT$58.75 % %
34SFC 0.00 TT$10.21 % %
35TCL -4.76% -0.10 TT$2.00 % %
36UCL 0.00 TT$24.98 % %
37WCO 0.00 TT$106.00 % %